Al Quran untuk Kemakmuran Umat

Posted by Noer Rachman Hamidi on Monday, August 5, 2013


Bila kita mengamalkan AlQuran sebagai usaha kita mengimplementasikan kemakmuran umat, maka petunjuk-petunjukNYA harus kita lihat dan memahami dengan ilmu dan amalan yang sesungguhnya. Petunjuk detil tentang tahap-tahap pemakmuran bumi ini ada di rangkaian ayat berikut :

"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur ? Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS 36 : 33-36)

Awalnya bumi itu mati, lalu Allah hidupkan. Dengan apa Allah menghidupkannya ? antara lain dengan tanaman ‘biji-bijian’ yang ‘mereka makan’. Ini petunjuk yang luar biasa untuk kita yang (ingin) terjun di dunia pertanian/perkebunan.

Tugas yang berat akan menjadi ringan dan yang sulitpun akan menjadi mudah – manakala tugas itu dilaksanakan sesuai dengan yang memberi tugas. Yang memberi tugas kita bukan presiden dan bukan menteri, yang memberi tugas kita adalah Yang Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa… pastilah Dia membekali kita denganresources yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.

Di antara resources tersebut adalah ayat-ayatNya yang meliputi petunjuk dan penjelasan-penjelasannya (QS 2 :185) dan jawaban atas segala masyalah (QS 16:89). Maka ketika petunjuk tersebut kita gunakan untuk melaksanakan tugas memakmurkan bumi, membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengikis kemiskinan – insyaAllah bumi ini akan bener-bener makmur dan keberkahan melimpah dari langit dan dari bumi (QS 7:96).

Agribisnis Indonesia Description: Al Quran untuk Kemakmuran Umat
Rating: 4.5
Reviewer: google.com
ItemReviewed: Al Quran untuk Kemakmuran Umat
Kami akan sangat berterima kasih apabila anda menyebar luaskan artikel Al Quran untuk Kemakmuran Umat ini pada akun jejaring sosial anda, dengan URL : https://www.nrachman.net/2013/08/al-quran-untuk-kemakmuran-umat.html

Bookmark and Share

Grafik Harga Dinar terhadap Rupiah